Dodatkowy przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 95

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 95, że w dniu 28.02.2022r. w godzinach 10:00 – 12:00 i 16:00 – 17:30 będzie przeprowadzony dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka I – 1, 5, 15, 17, 29
Klatka II – 38, 42, 52, 54
Klatka III – 94A, 62, 65, 69, 76, 77, 78, 85, 86, 89
Klatka IV – 95, 100, 117
Klatka V – 121, 123, 133, 134, 144, 147, 150, 152, 153A
Klatka VI – 157, 160, 173, 175
Klatka VII – 179, 182, 183, 187, 192, 193, 194, 197, 198, 202, 212A
Klatka VIII – 220

Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu. Mieszkaniec, który nie udostępni lokalu we wskazanym terminie będzie zobowiązany przeprowadzić taką kontrolę we własnym zakresie i na własny koszt, dostarczając do Spółdzielni dokument pokontrolny. Nieudostępnienie lokalu zarządcy powoduje z mocy prawa przejście tego obowiązku na właściciela lokalu (Art. 61 i 62 „PRAWO BUDOWLANE”).
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606

UWAGA !
Ze względu na pandemię koronawirusa prosimy o zachowanie wszelkich ostrożności.