Dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Hoża 6

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Hożej 6, że w dniu 16.05.2022r. w godzinach 11:00 – 12:00 i 16:45 – 17:30 będzie przeprowadzony dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka II – 11, 12, 15, 21
Klatka IV – 39, 43, 46, 48

Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu. Mieszkaniec, który nie udostępni lokalu we wskazanym terminie będzie zobowiązany przeprowadzić taką kontrolę we własnym zakresie i na własny koszt, dostarczając do Spółdzielni dokument pokontrolny. Nieudostępnienie lokalu zarządcy powoduje z mocy prawa przejście tego obowiązku na właściciela lokalu (Art. 61 i 62 „PRAWO BUDOWLANE”).
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606