Przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 53 kl. I – II

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 53 klatka I – II, że w dniu 07.09.2022r. w godzinach 10:00 – 11:30 i 16:00 – 16:45 będzie przeprowadzony przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Podstawa Prawna „PRAWO BUDOWLANE” Rozdział 6 Art. 62.1 punkt 1-C
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606