Przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 89 kl. I – III

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 89 klatka I – III, że w dniu 07.09.2022r. w godzinach 11:45 – 13:00 i 17:00 – 17:30 będzie przeprowadzony przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Podstawa Prawna „PRAWO BUDOWLANE” Rozdział 6 Art. 62.1 punkt 1-C
Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.
Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu.
Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606