Dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej – ul. Toruńska 89

MMSM informuje mieszkańców budynku przy ul. Toruńskiej 89, że w dniu 14.09.2022r. w godzinach 11:15 – 12:00 i 17:00 – 17:45 będzie przeprowadzony dodatkowy i ostateczny przegląd wentylacji grawitacyjnej w lokalach mieszkalnych (obecność obowiązkowa).

Klatka I – 2, 5, 7, 9, 10
Klatka II – 14, 17
Klatka III – 21, 23, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35

Prosimy o udostępnienie mieszkań w/w dniu. Mieszkaniec, który nie udostępni lokalu we wskazanym terminie będzie zobowiązany przeprowadzić taką kontrolę we własnym zakresie i na własny koszt, dostarczając do Spółdzielni dokument pokontrolny. Nieudostępnienie lokalu zarządcy powoduje z mocy prawa przejście tego obowiązku na właściciela lokalu (Art. 61 i 62 „PRAWO BUDOWLANE”).

Uwaga: czyszczenie kratek wentylacyjnych zabrudzonych należy do właściciela mieszkania.

Przeglądu dokonuje Zakład Kominiarski tel. 793 717 606